Akıllı Otomasyon Nedir?

Akıllı Otomasyon (IA – Intelligent Automation), Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ile yapay zekâ (AI) teknolojilerinin bir kombinasyonudur. Uçtan uca iş süreci otomasyonunu güçlendirir ve dijital dönüşümü hızlandırır.

AUTOMATION 360
image image

Tek Bir Akıllı Otomasyon Platformunda Süreçleri Keşfedin ve Botları Otomatik Oluşturun

Akıllı Otomasyon, iş süreci otomasyonunda yapılabilecek için süreçlerin sayısını artırır. RPA kendisine tanımlanan işlemleri yaparken; otomatik süreç keşfi ve süreç analitiği gibi hazır uygulamaların yanı sıra,

  • Bilgisayar görüşü (Computer Vision),
  • Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing)
  • Bulanık mantık (Fuzzy Logic) gibi,

bilişsel (cognitive) teknolojileri; makine öğrenimi ve iş analiz yetenekleri ile birleştirir.

Akıllı Otomasyon kavramı, herhangi bir ön ofis veya arka ofis iş sürecini otomatikleştirirken, bir arada çalışan insan-bot ekipleri arasındaki tüm otomasyon yolculuğundaki (keşif, otomasyon, optimizasyon) düzenlemelerini de kapsar.

image

Akıllı Otomasyon Nasıl Çalışır?

Akıllı Otomasyon, bilişsel (cognitive) teknolojileri RPA ile birleştirir ve entegre olarak çalışır

Akıllı Otomasyon, standart talimatlara ve yapılandırılmış veri girişlerine dayanan geleneksel otomasyonun aksine, otomasyon döngüsünün her adımına yardımcı olur ve zamanla kendini geliştirmeye devam eder.

Akıllı Otomasyon döngüsü; Yapay Zekâ destekli araçların insanların yaptığı işlemleri gözlemlediği, optimum iş akışlarını belirlediği ve uygun bir otomasyon yolu önerdiği Süreç Madenciliği ile başlar.

Akıllı Otomasyon geliştirmelerinde, insanların çevrimiçi sohbetleri, ses ve video kayıtları da dahil olmak üzere yapılandırılmamış bilgilere yapay zekâ aracılığıyla erişir. (Günümüzde, tüm iş verilerinin %80'i yapılandırılmamış bilgilerden oluşmaktadır.) Bu sayede uçtan uca otomasyonu sağlamak hedeflenir.

Süreç analizi sırasında, süreçte kullanılan verilerdeki şablonları belirlemek ve işleyişteki verimliliği hesaplamak için yapay zekâ kullanılır.

Akıllı Otomasyon’un Faydaları Nelerdir?

AI + RPA, son derecede karmaşık iş görevlerinin otomatikleştirilmesini gerçeğe dönüştürüyor

RPA'yı yapay zekâ teknolojileriyle birleştirmek, süreç otomasyonu alternatiflerinizi neredeyse her senaryoyu içerecek şekilde genişletir. Bilişsel (Cognitive) botlar; iş yaparken öğrenir, akıl yürütüp kararlar verebilir ve insan-dijital işgücü ekibinizin değerli bir parçası haline gelirler.

Akıllı Otomasyon’un kurumunuzun dijital dönüşümünde yaratacağı asıl potansiyel; teknolojiyi, iş süreçleri ve insanları sorunsuz bir şekilde entegre etmesidir. Bu sayede, sistemin nasıl çalıştığını yeniden hayal etmenizi sağlar.

image

Her Türlü İş Sürecinizi Uçtan Uca Otomatikleştirin

Kurumunuzdaki her iş süreci, aslında akıllı otomasyon için bir adaydır. İnsan etkileşimini azaltarak, işleme hızını artırarak ve çıktıları düzenleyerek zamandan ve paradan tasarruf edin.

image
image

Operasyonel Engelleri Azaltın

Bilişsel otomasyon, yapılandırılmamış veriler ve kontrol dışı verilerin kullanıldığı süreçler için tasarlanmıştır.  RPA + yapay zekâ ile eski sistemler gibi engelleri aşıp, ön ofis ve arka ofis operasyonlarını birbirine bağlayın.

image
image

Karmaşık Verileri Düzenleyin ve İşleyin

Akıllı otomasyon araçları, yapılandırılmamış kaynaklardaki verileri yakalar, depolar, yönetir ve geri işler. Veri girişleri ne kadar büyük ve hantal görünürse görünsün, başarılı bir şekilde çalışacak süreçler geliştirin. 

image
image

Hata ve İstisnaları Ortadan Kaldırın

Akıllı botlar zaman içinde, hata ve istisnalarla nasıl başa çıkacaklarını kendi kendilerine öğrenerek doğruluk oranlarını artırmaya devam ederler. Dijital çalışanlarınız sayesinde hem rutin görevlerin hem de karmaşık prosedürlerin verimliliğini ve doğruluğunu artırın.

image
image

Siber Güvenliği Güçlendirin

Herhangi bir kötüye kullanım durumuyla karşılaşmamak adına, ağlarınızı ve veri yapılarınızı analiz edin. Tehditleri değerlendirin ve potansiyel güvenlik zayıflıklarını kontrol altına alın. Sistemlerinizi düzenli aralıklarla denetleyin ve dengeleyin. 

image
image

Kurallara Uyum Sağlayın

Akıllı otomasyon sayesinde; düzenleyici kanunlar, endüstri standartları ve en iyi uygulamalar tarafından belirlenen gerekliliklere kolayca uyum sağlayın.

image
image

Müşteri Deneyimini Geliştirin

Daha hızlı yanıt süreleri, daha yüksek doğruluk ve daha tutarlı sonuçlar ile müşterilerinizin memnuniyetini artırın. 

image
image

Çalışanlarınızı Özgürleştirin

Karmaşık ve zaman alan görevleri tamamlayan Akıllı Dijital İşgüçleri sayesinde, çalışanların yetenek ve becerilerini kullanıp, inisiyatif alabilecekleri işlere odaklanmalarını sağlayın.

image
automation anywhere
Yeni

Automation 360