RPA ile

7/24 Çalışacak Sanal İşgücü

 

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), iş süreçlerini gerçekleştirmek için “robot” adı verilen bilgisayar yazılımlarını yapılandırarak, dijital sistemler ile etkileşime giren ve insan eylemlerini taklit eden teknolojidir.

 

Yazılım robotları, tekrarlayan pek çok farklı görevi yerine getirmek için, uygulamalardan gelen yanıtları yorumlar ve diğer sistemlerle iletişim kurar.

 

Bir RPA yazılım robotu asla uyumaz, hata yapmaz, unutmaz, rutin işlerden yorulmaz ve ortalama bir çalışandan 3 kat daha hızlı çalışır.

 

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Nedir?

Robotik Süreç Otomasyonu; yüksek hacimli, kural temelli, tekrarlanan ve insan katma değerine ihtiyaç duyulmayan operasyonel süreçlerin “yazılım robotları” ile otomatize edilmesidir.

Yazılım Robotları; çalışanların, bir görevi yerine getirirken yazılım sistemleri üzerinde uyguladığı adımları ve etkileşim hareketlerini bire bir öğrenip taklit ederek uygulama ve programlara girebilir, veri okuyup işleyebilir, analiz edip sonucu raporlayabilirler. Mevcut uygulama ve sistemlerdeki rutin işlemler, 7 gün 24 saat kesintisiz ve hatasız bir şekilde çalışırken; hem zaman ve işlem maliyetlerinde tasarruf sağlanır hem de çalışanlar katma değerli işlere odaklanma imkânı bulur ve verimlilik artar.

Robotik Süreç Otomasyonu ile;

Verimliliği artırın

Her zaman görev başında olan robotlarla verimliliğinizi artırın.

Operasyon Maliyetlerini Düşürün

Çalışanlarınıza katma değerli işlere yönelme fırsatı verin.

Hata oranını düşürün

Manuel veri girişinden kaynaklanan insan hatalarını ortadan kaldırın.

İhtiyacınız Kadar Kullanın

İhtiyacınıza göre kullandığınız botları artırın / azaltın.

Tüm İş Süreçlerinin Ortak Noktaları

RPA Ürünleri

Cognitive (IQ Bots)

 • Süreç Otomasyonunu sürekli öğrenir ve geliştirir
 • Net olmayan kurallarla yönetme ve yapılandırılmamış verileri işleme konusunda uzman
 • Bilgiye dayalı hareket edebilir ve gerçek zamanlı öğrenebilir.

RPA (Task Bots /Meta Bots)

 • Ön yüz işlemleri ve ölçeklenebilir süreçleri otomatize eder
 • Yapısal verilere dayanan, tekrarlanan ve kurallara dayalı görevleri işleme konusunda uzman
 • Verimlilik, tasarruf sağlar, hataları azaltır.

Real Time Analytics (Bot Insight)

 • Hem operasyonel hem de kurumsal zekayı sunan tek analitik platform
 • Gerçek zamanlı RPA analizi konusunda uzman
 • Dijital işgücünü izlenmesi ve yönetilmesine yardım eder.

Automation Anywhere Hakkında

Automation Anywhere, Robotik Süreç Otomasyonunda dünya lideri olan Automation Anywhere, 90’ı aşkın ülkede, 1.600’ü aşkın önde gelen işletmeye( Unilever, Google, Linkedin, Siemens gibi) 1 milyondan fazla dijital işgücü sağlıyor.

1600

Kurumsal Müşteri

7000

Dünya Çapında Çalışan

100

Global Partner

1000000

Dijital İşgücü

35000

Kullanıcı

15

Yıllık Tecrübe

RPA’in Avantajları

 • Döngü sürelerinde azalma ve verimlilikte artış
 • Esneklik ve ölçeklenebilirlik
 • Hatasız işlemler
 • Çalışan verimliliğinde artış
 • Detaylı veri toplama

Farklı sektörlerde RPA Kullanımı

Finans ve Bankacılık

 • Veri doğrulama
 • Rapor oluşturma
 • Bankacılık uygulamaları ve müşteri hesap yönetimi arası veri transferi
 • Fatura oluşturma

Teknoloji ve Yazılım

 • Fonksiyon, yükleme ve mobil performans için donanım ve yazılım testi
 • Uygulama entegrasyonu
 • Data dönüştürme

Telekomünikasyon

 • Müşteri telefon sistemlerinden veri toplama ve birleştirme gibi iş süreçleri
 • Müşteri sistemlerinden gelen bilgilerin yedeklenmesi
 • Veri yükleme
 • Rakip fiyatlandırmaları hakkında veri ayıklama
 • Telefon imalat bilgileri

Üretim

 • ERP otomasyonu
 • Lojistik verileri
 • Veri izleme
 • Ürün / fiyat karşılaştırması
 • Kurumsal fatura raporları
 • Tedarik zinciri yönetimi işlemleri

Kamu Kurumları

 • Taşeron formlarının doldurulmasında zamanın tasarrufu
 • Doğrulama işlemleri
 • Eski sistemleri yeni sistemlerle entegre etmek
 • Günlük raporların otomatikleşmesi

Sağlık

Hastaların verilerinin aktarımı ve işlenmesi

 • Doktorlar için raporlama
 • Tıbbi faturaların işlenmesi
 • Sigorta veri otomasyonu ve talep işleme
 • Talep statüsü ve uygunlu otomasyonu
 • Hasta kaydı saklama